Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov NR SR č. 122/2013 Z.z.. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Stránka www.prezentacne-steny.sk všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre vnútorné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá www.prezentacne-steny.sk s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a to najmä v § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov