Chcete vyrobiť tlačové dáta?

Ako taká VÝROBA TLAČOVÝCH DÁT prebieha?

Na základe Vášho zadania odhadneme približnú obtiažnosť grafického spracovania.

Po odsúhlasení časovej náročnosti vytvoríme a následne zašleme dohodnutý počet návrhov.

Vyberiete si návrh. Prípadne zapracujeme Vaše pripomienky.

Vami odsúhlasený návrh zadávame do výroby.

Ako taká ÚPRAVA TLAČOVÝCH DÁT prebieha?

Po zaslaní zdrojových súborov, zistíme ich aktuálny stav a stanovíme približnú pracnosť úprav.

Po odsúhlasení časovej náročnosti zapracujeme úpravy a zašleme na korektúru.

Po potvrdení správnosti dát zasielame do tlače.

Cena za grafické spracovanie je stanovená na  24 € / hod. bez DPH.

Výsledná suma sa odvíja od zložitosti, počtu úprav a korekcií výsledného grafického návrhu.